DOELSTELLINGEN


Onze doelstellingen zijn:

 • amateurfotografen te stimuleren om zich technisch en esthetisch te vormen
 • amateurfotografen de mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten
 • als club zoeken naar een eigenheid; hierbij betrachten we de gemeente in beeld te brengen voor de toekomst
 • BESCHEIDEN en ONBAATZUCHTIG te blijven
 • een vriendschappelijke band op te bouwen onder de leden en ze een ruime vrijheid geven (VERDRAAGZAAMHEID)
 • open staan voor vernieuwing
 • statuten staan op de leden loginWij trachten deze te bereiken door:

 • het houden van clubavonden voor haar leden op basis van begrip, verdraagzaamheid en vriendschap
 • het houden van projecties en cursussen voor haar leden
 • het opstellen van een activiteitenprogramma voor haar leden
 • het organiseren van fotobesprekingen en voordrachten voor haar leden
 • bijstand bieden aan de leden om deel te nemen aan fotowedstrijden
 • het organiseren van uitstappen voor haar leden
 • het aanleggen van een fotodatabase van de gemeente Edegem